Verkenningsfase

Het bedrijf, de schadehistorie, plus het actuele preventiebeleid in kaart brengen.
Wat zijn de risico’s en wat zijn de verwachtingen? Is het terugdringen van de schadefrequentie wel reëel en realiseerbaar? Staat men open voor veranderingen?
 

De Verkenningsfase staat volledig in het teken van verkennen en informatie verzamelen. Ter afronding van de Verkenningsfase ontvangt u een preventiedocument dat een weerspiegeling geeft van de schadeomvang (aantallen en oorzaken), de schadefrequentie en het actuele schade- preventiebeleid.
 
De schadefrequentie is een vaste waarde en staat beschreven in het preventiedocument. De schadefrequentie brengt het schadeverloop en het resultaat van preventiemaatregelen in beeld.
De schadefrequentie van uw wagenpark zetten we af tegen het landelijk gemiddelde van uw vervoersspecialisme.
 
Kortom, u bezit met het preventiedocument een waardevol document waarmee doelstellingen en een daarbij passend preventiebeleid bepaald kunnen worden. 
Schade voorkómen is winst