Uitvoeringsfase

Acties en afspraken, die in het preventie-beleidsdocument staan beschreven, ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren. 
 

Op het moment dat het preventie-beleidsdocument is geaccordeerd zal een project gestart worden om de preventieacties concreet te maken. Afhankelijk van de preventieacties worden er projecten ontwikkeld en uitgerold. Alle acties worden vooraf met u en/of uw preventieteam afgestemd.
 
Een vaste preventiemanager gaat het preventiebeleid, zoals dat in de Beleidsontwikkelingsfase ontwikkeld is, coördineren en bewaken op uitvoering en effectiviteit.

We brengen u en derde partijen samen. Derde partijen worden zorgvuldig geselecteerd en behoren preventief een toegevoegde waarde te bieden.

Het preventie-beleidsdocument is een dynamisch document dat de actuele situatie schetst en periodiek wordt aangevuld en/of aangepast. Resultaten en aandachtspunten worden periodiek getoetst en gerapporteerd aan u en/of uw preventieteam, de directie en de opdrachtgever.
 
Eén doel is duidelijk; beheers de schadefrequentie vandaag én morgen. 
 
Schade voorkómen is winst