Toedracht (technisch) onderzoek

Om de aansprakelijkheid te kunnen vaststellen, is het essentieel om de oorzaak van de (technische) schade te kennen. Wanneer een oorzaak voorzienbaar is, is er geen sprake van een onzeker voorval en is er in beginsel geen polisdekking.
Bij eigen gebrek schades, die seriematig voorkomen, spreekt ASP Expertise de leverancier/fabrikant formeel aan (regres). Dit doen wij uiteraard pas na overleg met de schadebehandelaar.
Schade voorkómen is winst