Schade-expertise PLUS

Bij iedere schade-expertise heeft ASP Expertise aandacht voor preventie. Wat is de oorzaak van de schade en kan herhaling voorkomen worden? Dit alles om de schadefrequentie te beheersen. Daar zijn immers zowel verzekerde als verzekeraar bij gebaat. De verzekerde heeft minder verstoring van zijn bedrijfsproces en de verzekeraar betaalt minder schade.

In onze rapportage onderbouwen we op heldere wijze de schadeoorzaak, het schadebedrag en het preventie-advies. Een kwalitatief schade-expertisetraject kenmerkt zich door heldere communicatie. Daarom nemen we altijd contact op met de eigenaar en de reparateur en informeren de tussenpersoon en de schadebehandelaar over de voortgang.
 
Heeft u behoefte aan een expert die breder kijkt en met u meedenkt in oplossingen om de schadefrequentie te beheersen? Maak dan gebruik van onze preventie-expertise.
Schade voorkómen is winst