Schade-expertise

Een schade is vervelend voor alle partijen. Als schadebehandelaar én als verzekerde wilt u een betrouwbare rapportage ontvangen waarin de schadeoorzaak en -omvang helder zijn onderbouwd.

Daar kunt u bij ASP Expertise van op aan. Maar daar laten wij het niet bij.
Bij iedere schade-expertise ontvangt u een preventie-advies, zodat een herhaling van schade wordt voorkomen. Beheersing van schadefrequentie, loont.
Schade voorkómen is winst