Productmarketing

Nieuwe technieken of nieuwe wetten kunnen risico’s elimineren. Dat is een goede zaak. Onze ervaring leert dat andere risico’s daarna op onverwachte plaatsen opduiken. Op dit punt onderzoeken wij uw vragen. Om mee te denken over bestaande en nieuw te ontwikkelen clausules, om technische- of preventiedetails te actualiseren voor bestaande producten of om specifieke preventie-eisen te clausuleren.
Schade voorkómen is winst