Preventiefases

Een hoge schadefrequentie? Staat het rendement van uw onderneming onder druk door een groot aantal kleine en/of grote schades? Ziet u herhaalde schade-oorzaken voorbijkomen? Wilt u werk maken van het beheersen van de schadefrequentie?
 
ASP Expertise biedt drie modulaire preventiefases om een afname van de schadefrequentie te realiseren. Omdat het preventieprogramma modulair is, kunt u na iedere fase een passend besluit nemen.

Preventie biedt naast financieel voordeel voor uw bedrijf, vooral ook meer veiligheid voor uw medewerkers en onze maatschapij.
Schade voorkómen is winst