Preventie-advies

In onze Schade-expertise Plus rapportage onderbouwen we op heldere wijze de schadeoorzaak, het schadebedrag én het preventie-advies. Naar aanleiding van het preventie-advies kan een preventie-actie nodig zijn om herhaling van de schade te voorkomen. Preventie-acties, voortvloeiend uit schade-expertise, zijn doorgaans beperkt tot eenmalige acties. Een preventie-actie wordt altijd met instemming van de opdrachtgever uitgevoerd.
 
Voorbeeld
Een chauffeur veroorzaakt frequent “verwijtbare” schades. In een preventiegesprek met deze chauffeur kunt u als ondernemer achterhalen wat de oorzaak is. Of er omstandigheden zijn die zijn gedrag verklaren? Bijvoorbeeld het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden?
Door de ondernemer bij te staan in het voeren van zo’n gesprek, vergroot u het vertrouwen in uw dienstverlening. Uw toegevoegde waarde betaalt zich uit in minder schades en een tevreden klant.
Schade voorkómen is winst