Preventie-expertise

U kunt als verzekeraar, volmacht, makelaar of verzekeringsadviseur, maar ook als ondernemer, het verschil maken door actief te sturen op schadepreventie.

ASP Expertise is gespecialiseerd in de domeinen (vracht)wagenparken, zwaar- en werkmaterieel en garage.
 

Schadepreventie is voor ons meer dan alleen risico’s in kaart brengen en minimaliseren.
ASP Expertise luistert, verkent het bedrijf, verzamelt de feiten, denkt in mogelijkheden, overlegt met partijen en neemt vervolgens initiatief om met gerichte preventieacties bedrijfsspecifieke doelstellingen te
realiseren en zo de risico’s te minimaliseren.
 
Preventie is voornamelijk werken aan bewustwording: wat zijn de risico’s en hoe kun je zelf schade voorkomen?
 
Het rendement van schadepreventie is groot. Door schadepreventie werken medewerkers binnen uw bedrijf bewuster en dus veiliger en vinden bedrijfsprocessen betere doorgang. Schadepreventie beïnvloedt op positieve wijze het imago en bespaart geld. Schade voorkómen is winst op alle fronten.
Schade voorkómen is winst