Portefeuillemanagement

Uw ruwe portefeuilledata analyseert ASP Expertise op schadeoorzaken, het rendement en de schadefrequentie (per verzekerde). Per verzekerde ontvangt u een preventieadvies met actiemaatregelen. U kunt uw vervolgacties hierdoor beter managen.
Schade voorkómen is winst