Incidentmanagement

ASP Expertise regelt en begeleidt in geval van calamiteiten de berging en transport van objecten, behartigt de belangen van u en verzekerde en overlegt met overheden.

Wanneer bijvoorbeeld een verzekerd object van de weg raakt, omslaat of te water raakt, dient snel gehandeld te worden, om schade te beperken. Hoe eerder zaken op professionele wijze geregeld worden op de ongevalslocatie,  hoe gunstiger dat is voor de schadelast van het object en eventuele lading, het milieu, de omgeving en vaak ook  het imago van verzekeraar en verzekerde.
De schademanagers van ASP Expertise hebben de ervaring om incidenten te begeleiden, overleg te voeren met bergers, transporteurs, overheden en eventueel betrokken schuldloze derden, waardoor het incident snel wordt opgelost en waardoor veelal de schade beperkt zal blijven.
 
Omdat snelheid geboden is in geval van een calamiteit, is onze dienstverlening zo ingericht, dat wij direct na melding contact met partijen leggen en ons onmiddellijk naar de ongevalslocatie begeven.

Na het regelen van het incident zal de schade verder geregeld worden door middel van
Schade-expertise-PLUS.
Schade voorkómen is winst