Contra-expertise / arbitrage

Bij twijfel over een expertise, kunt u ASP Expertise inschakelen voor een contra-expertise.
Ook bieden wij de mogelijkheid om in geval van arbitrage, wanneer de uitkomst van de contra-expert en de eerste expert niet verenigbaar zijn, een bindend advies uit te brengen.
Dit alles conform de richtlijnen van het NIVRE.
Schade voorkómen is winst