Bureau advies

Als schadebehandelaar of acceptant kunt u soms vragen hebben over een expertiserapport, een reparatiefactuur of een onbekend product of dienst. Overleggen met een deskundige derde kan verhelderend werken.

ASP Expertise biedt u dat klankbord. Neem telefonisch contact met ons op om te sparren over vraagstukken en risico’s. Op deze service volgt geen rapportage noch een rekening. Wanneer een vervolg of verslaglegging wenselijk is, stemmen we de kosten van tevoren met u af.
Schade voorkómen is winst