Bureau-expertise

In veel gevallen hanteert ASP Expertise fysieke expertise om de schade te beoordelen. In sommige gevallen beoordelen we de schade vanuit het bureau op basis van foto’s, rekeningen en ervaringen. In een kort en bondig feitenrapport krijgt u onderbouwd antwoord op vragen als: komen de reparatiekosten overeen met het schadebeeld? Is de juiste reparatiemethodiek gehanteerd? Is het indemniteitsbeginsel niet geschonden? En wat is de waardevermindering conform de richtlijnen van het NIVRE?
Schade voorkómen is winst