Beleidsontwikkelingsfase

Verzamelde informatie analyseren, doelstellingen formuleren en een preventie-beleidsdocument samenstellen. Het preventie-beleidsdocument wordt samen met u ontwikkelt. Draagvlak voor het preventiebeleid is cruciaal voor succes.
 

De informatie, die verzameld is in de Verkenningsfase, wordt verwerkt in het “preventie-beleidsdocument”.
In de Beleidsontwikkelingsfase gaan we samen met u en/of uw preventieteam realistische doelstellingen formuleren. Hiervoor gaan we u bezoeken. Concreet bespreken we de uitkomsten van de Verkenningsfase, doen we suggesties en maken we afspraken om het beleid binnen uw bedrijf zo goed mogelijk af te stemmen op de risico’s en schadefrequentie.
 
Het uiteindelijk doel is het stabiliseren of terugdringen van de schadefrequentie. Gezamenlijk willen we komen tot een uitvoerbaar, economische en verantwoord preventiebeleid. 

In het preventie-beleidsdocument rapporteren we de actuele schaderesultaten, de schadefrequentie en een overzicht van de doelstellingen, de preventieacties en preventieprojecten.
Met dit document heeft u een duidelijke beeld hoe het nieuwe preventiebeleid voor uw bedrijf er uit gaat zien.

 
Schade voorkómen is winst